Brancheorganisatie Kinderopvang heeft Algemene Voorwaarden voor Dagopvang & BSO opgesteld. De algemene branchevoorwaarden geven u als ouder/verzorger en ons, als kinderopvangorganisatie, duidelijkheid over de contractuele relatie en de gemaakte afspraken in het kader van de opvang.

Sinds 2017 zijn er geen wijzigingen geweest in de voorwaarden.

Aanvullende Algemene Voorwaarden
Herroepingsrecht
General terms and conditions for Childcare