Activiteiten tijdens stakingsdag groot succes!

Dinsdag 12 december hebben veel basisscholen gestaakt. De Eigen&Wijzer BSO’s in Maarssen e.o., Harderwijk, Loosdrecht, Sneek en Harlingen hebben de kinderen vanaf 9 uur opgevangen voor een gezellige dag met unieke activiteiten! In Maarssen kwamen 110 kinderen een SportClinic volgen, in Loosdrecht hebben 120 kinderen van Circus Snor veel geleerd. In Harderwijk en Friesland stonden…

Wist u dat? Wij zijn een Erkend Leerbedrijf

Wist u dat wij een Erkend Leerbedrijf zijn? Al jaren is Eigen&Wijzer bevoegd als Erkend Leerbedrijf om MBO-studenten tijdens hun studie ‘beroepspraktijkvorming’ te bieden, het praktijkgedeelte van hun opleiding. Een organisatie komt niet zomaar in aanmerking als Erkend Leerbedrijf. De organisatie moet uiteraard aansluiten bij de studie van de student en ook de werkzaamheden moeten…

25% korting wanneer een school overgaat op continurooster of 5-gelijke-dagen-model

Eigen&Wijzer biedt ouders 25% korting op extra BSO-opvangtijd als gevolg van een nieuw lesrooster Gaat uw kind naar OBS De Linde in Nieuw-Loosdrecht of naar de Joseph Lokinschool in Ankeveen, dan gaat er iets veranderen in de Buitenschoolse Opvang als gevolg van het veranderen van de lestijden. Wanneer basisscholen overgaan van traditionele lestijden naar een…