Activiteiten tijdens stakingsdag groot succes!

Dinsdag 12 december hebben veel basisscholen gestaakt. De Eigen&Wijzer BSO’s in Maarssen e.o., Harderwijk, Loosdrecht, Sneek en Harlingen hebben de kinderen vanaf 9 uur opgevangen voor een gezellige dag met unieke activiteiten! In Maarssen kwamen 110 kinderen een SportClinic volgen, in Loosdrecht hebben 120 kinderen van Circus Snor veel geleerd. In Harderwijk en Friesland stonden…

Wist u dat? Wij zijn een Erkend Leerbedrijf

Wist u dat wij een Erkend Leerbedrijf zijn? Al jaren is Eigen&Wijzer bevoegd als Erkend Leerbedrijf om MBO-studenten tijdens hun studie ‘beroepspraktijkvorming’ te bieden, het praktijkgedeelte van hun opleiding. Een organisatie komt niet zomaar in aanmerking als Erkend Leerbedrijf. De organisatie moet uiteraard aansluiten bij de studie van de student en ook de werkzaamheden moeten…

25% korting wanneer een school overgaat op continurooster of 5-gelijke-dagen-model

Eigen&Wijzer biedt ouders 25% korting op extra BSO-opvangtijd als gevolg van een nieuw lesrooster Gaat uw kind naar OBS De Linde in Nieuw-Loosdrecht of naar de Joseph Lokinschool in Ankeveen, dan gaat er iets veranderen in de Buitenschoolse Opvang als gevolg van het veranderen van de lestijden. Wanneer basisscholen overgaan van traditionele lestijden naar een…

Binnen twee jaar een PW4 diploma mét baangarantie!

Binnen twee jaar een PW4 diploma mét baangarantie! Eigen&Wijzer biedt studenten die net hun PW3 opleiding hebben afgerond (pedagogisch medewerker, onderwijsassistent of Sport en Bewegen niv3), de unieke kans om zich voor te bereiden op een toekomst in de kinderopvang. Want met PW3 alleen kom er je niet nu de opleidingseisen zijn verscherpt naar PW4!…

Opening IKC Bonifatius en De Bonnetop

Opening IKC Bonifatius en De Bonnetop Woensdag 21 juni stond de eerste dag van de zomer in het teken van de opening van IKC Bonifatius in Sneek. Zingende kinderen onder begeleiding van het schoolorkest, zorgden samen met Pastoor van der Weide voor een prachtige start van de dag. Waarna de leerlingen en leerkrachten kunstwerken en…