Pedagogisch coach KDV/BSO Maarssen/Loosdrecht Eigen&Wijzer

Pedagogisch coach KDV/ BSO Maarssen/Loosdrecht Eigen&Wijzer Gemiddeld 18-26 uur (uren in overleg) Schaal 8.  Ben jij ambitieus en professioneel? Heb jij kennis van voor-, en naschoolse opvang en pedagogisch coachen? Ben jij in staat mensen, pedagogiek en kwaliteit van opvang binnen onze kinderopvanglocaties in Maarssen te verbinden? Dan is dit jouw vacature! Eigen&Wijzer staat voor…

Pedagogisch coach BSO Maarssen/Loosdrecht

Pedagogisch coach BSO Maarssen/Loosdrecht Eigen&Wijzer Gemiddeld 18-26 uur (uren in overleg) Schaal 8.  Ben jij ambitieus en professioneel? Heb jij kennis van naschoolse opvang en pedagogisch coachen? Ben jij in staat mensen, pedagogiek en kwaliteit van opvang binnen onze kinderopvanglocaties in Maarssen te verbinden? Dan is dit jouw vacature! Eigen&Wijzer staat voor optimale ontwikkeling van…

Buurtsportcoach/Pedagogisch medewerker – Stichtse Vecht

Buurtsportcoach en pedagogisch medewerker Minimaal 25upw In de Gemeente Stichtse Vecht werken kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer en de gemeente samen om kinderen van 2 tot 13 jaar actief te betrekken bij het sportaanbod in de regio. Met als doel achterstanden in motoriek en/of taal te voorkomen of te verminderen, talenten te ontwikkelen, sociale competenties te vergroten en…

Pedagogisch medewerker BSO – Maarssen

Wij zoeken een flexibele BSO topper voor de WereldKidz locaties!  25-28 upw Eigen&Wijzer verzorgt bij basisscholen Triangel, Tweesprong en Palet van WereldKidz de buitenschoolse opvang. De samenwerking tussen onderwijs en opvang is gericht op doorgaande lijnen in zowel de pedagogische aanpak als op de inhoudelijke speerpunten van de scholen, waarbij talentontwikkeling van ieder kind centraal staat.…